Gäddor gör sig bäst solo

Abborrarna jagar däremot effektivare i grupp

Abborrar är lagspelare som har störts jaktlycka när de jobbar ihop. Gäddor därmot gör sig bäst solo. Om andra gäddor är i närheten ligger de lågt av rädsla för att skadas av sina konkurrenter.

Ekologen Håkan Turesson har ägnat de senaste åren åt rovfiskstudier. I december lägger han fram sin avhandling vid Lunds universitet.
— Vad fiskar gör på individnivå - de tar ju sina egna beslut då de väger risker mot vinster - kan få följder för hela rovfiskbeståndet och även för bytesbeståndet. I förlängningen har det en större betydelse i hela ekosystemet, säger Håkan Turesson.
Han har inriktat sina experiment på tre av våra vanligaste rovfiskar: gädda, abborren och gösen.

Lurande gäddor

Gäddor är ju kända för att ligga och lura i vassen. Talesättet visade sig vara riktigt så till vida att gäddan är mest framgångsrik då den satsar på att överraska sitt byte. Gäddorna i Håkan Turessons experiment ägnade sig visserligen mycket oftare åt att försöka förfölja bytesfisk än åt att göra snabba

överraskningsattacker, men vid den senare taktiken var de tre gånger så effektiva
Gäddorna hade inga problem med att gå till attack mot stim, något som skiljde dem från abborrarna.
När en abborre möter ett stim av bytesfisk drabbas den av förvirring.
— Det är ungefär som om man kastar flera bollar till någon. De får problem med att koncentrera sig på en enda, säger Håkan Turesson. Därför behöver abborrar gå till attacker och på det viset splittra stimmet, så att de sedan kan inrikta sig på efterföljande av enskilda byten. Det kan förklara varför abborrar är mest effektiva då de jobbar ihop.

I en bassäng med tre samarbetande abborrar blir fångstmängden per abborre större än om abborren är ensam rovfisk i bassängen.
Gäddorna reagerar tvärtom. De blir inaktiva om andra gäddor är i närheten, troligen av rädsla för att bli bitna och skadade av sina konkurrenter.

Mörkerjägare

Både abborren och gäddan behöver ljus för att jaga och därför klarar de sig dåligt i de övergödda sjöarna där sikten är sämre.
Med hjälp av undervattenskamera undersökte Håkan Turesson och en forskarkollega hur mycket synhåll i 15 sjöar i södra Sverige.
Trots att det fanns mycket mer bytesfisk i de näringsrika sjöarna gjorde den dåliga sikten att ljusberoende rovfiskars fångstmöjligheter relativt sett blev sämre där.
Gösar klarar sig däremot bra i de övergödda sjöarna. De jagar bäst i mörker och anväder sig alltså av andra sinnen än synen när de är på jakt.

/källa: Göteborgs-Posten


Till start