Foto från gångbron.


Foto från gångbron över Säveån som rinner ut i Mjörn vid piren.


Tillbaka