Martin Granberg med en gädda på 6120 g.





Flötestrolling gav ganska många gäddor, men ingen större. Detta
var dagens största.


Gäddans vikt: 6120 g.
Längd: 92 cm
Fångsman: Martin Granberg, Gråbo



Tillbaka