Johan Milds anmälda gäddor.


 1. Gädda: 8,70 kg    Längd: 101 cm       Poäng: 40
 2. Gädda: 9,70 kg    Längd: 108 cm       Poäng: 50
 3. Gädda: 10,02 kg  Längd: 107 cm       Poäng: 75
 Poäng summa: 165             
J. Mild
8,70 kg

J. Mild
9,70 kg

J. Mild
10,02 kg


Tillbaka