Jarmo kuisma med en gädda på 6200 g.

Hade en kanondag ute igår. Blev 5 firrar varav 4 platsade i tävlingen.

Gäddans vikt: 6200 g.
Längd: 93 cm
Fångsman: Jarmo Kuisma, Älvängen

Tillbaka