Jarmo Kuisma med en gädda på 9300 g.

Öppet vatten igen resulterade i dessa pikes.
Skickar de en och en.
Börjar med denna från den 18 mars:
Kass foto men man ser att det är en gädda i.a.f.


Gäddans vikt: 9300 g.
Längd: 103 cm
Fångsman: Jarmo Kuisma, Älvängen

Tillbaka