Catch & Release!

  Ismete - dödligt effektivt!

  Du har nu köpt ett ismetespö som kommer att ge dig mycket nöje på isen. Ismete har slagit igenom på allvar de senaste åren, och många är de gäddor, gösar, abborrar med mera som har fått syna isen från ovansidan. Ismete kan vara otroligt effektivt vid vissa tillfällen och därför bör man tänka igenom sitt fiske innan fisketuren.
  Vi i Svenska Gäddklubben förordar att man släpper tillbaks de stora gäddorna, de gör större nytta i sjön än på matbordet och dessutom är större gäddor sällan lämpliga som matfisk.
  Om du instämmer i ovanstående och har målsättningen att släppa tillbaka fisk bör du tänka på vissa saker:
  . Fiska inte när det är för kallt - max -10 grader. Fiskens ögon och slemskikt kan frysa.

  . Fiska inte med för många spön, 3-4 st/person är max vad man kan hantera.

  . Gör alltid snabba mothugg, ha inte spöna för långt ifrån dig.

  . Var förberedd med våg, kamera, kroklossningsverktyg m.m för att minimera tiden för fisken ovan vattenytan.

  . Lyft aldrig en gädda hängande vertikalt i huggkrok, lip-grip eller liknande. Stöd med ena handen under buken så att fisken inte får inre skador (gäller året runt).

  . Lägg inte fisken på isen - använd någon sorts underlag som är väl fuktat.

  . Om det tar tid att lossa krokar m.m, häll vatten på fisken så att den inte torkar ut eller får frysskador.

  . Vid återutsättning - håll fisken i stjärten tills den själv vill simma iväg.


Svenska Gäddklubben

Tillbaka