Magnus Wiberg´s gös 4,6 kg.Gös 4,6 kilo

Denna fina gös fick min fiskevän Magnus Wiberg när han var med mig ( Juha Kaihoranta ) på gösmete lördagen den 15/11-2003. Gösen gav Magnus en härlig fight, det var även hans personbästa på gös. Mulet väder med perfekt sydvind gjorde fiskepasset lyckat som totalt också gav oss 14 gösar. Denna vackra gös hög på dryga 10 meters djup med en levande mört på, naturligvis så återutsattes gösen för att få växa till sig.