Spigg-wobblerns speciella design är ingen slump!
SPIGG är en wobbler som inte ber om ursäkta för sig, livlig och slängigt oregelbunden gång, mycket rassel och den speciella breda bakkroppen som ger en konturskiftning nästan som ett skeddrag.
En extra fuktion med rasselkullorna är att de har full rörelsefrihet i sidled, inuti den breda wobblerkroppen. Det gör att SPIGGEN till och från får lite slagsida och skevar iväg för att sedan gå tillbaka i sin lunk. De här oregelbundenheterna i gången verkar vara svåra att motstå för rovfiskarna.

BIG SPIGG finns i 140/60 gram flytande och 77 gram sjunkande.
Liten SPIGG cirka75/10 gram.Gös på 6800 gram på SPIGG wobblern.När skymningen kommer plockar vi fram SPIGG wobblern som har varit en framgångsrik wobbler för oss under ett par gös- trollingpass, annars är vi inga wobbler fan, men när jag och min fiskebroder Lenny testade SPIGGEN så blev vi överraskade över den häftiga gången plus att den har rasselkullor som väcker gösens intresse för SPIGGEN.