Göta Älv


Vi bedrev vårat fiske mest vid Tjurholmen som ligger vid Älvängen. Tjurholmen är en ö i älven, vi fiskade i den fartygsfria delen av Tjurholmen. Våra största gäddor väger 13,7 och 12,2 kg och en lax på 10,4 kg.

Djupriggsfisket är efektivt i älven när vatten strömmarna är för starka. Med djupriggens hjälp kunde vi få ner wobblers till de djup vi ville fiska på, en ledad Swim Whizz var bäst, färgen kromblå. Blylodet skall vara c:a 1,5 meter över botten, för att inte wobblern skall draga botten. Med ekolodets hjälp kunde vi kontrollera djupet och följa blylodet på skärmen så att den höll sig c:a 1,5 meter över botten. Wobblern ska vara c:a 1-2 meter efter blylodet, gäddor störs inte av blylodet.


Lite monterings info!


Montera djupriggen på båtkanten så att du kan kontrollera djupet med vevhantaget på riggen. Montera ekolodet och givaren så att du kan följa blylodet på ekolodets skärm. Enligt bilden där jag sitter och kör.

Beteslåset skall vara på den nedersta öglan, så håller Swim Whizzen en jämn linje efter blylodet.

Låt Swim Whizzen vara c:a 1-2 meter efter blylodet. Enligt ritningen.


Lenny med en lax på 10,4 kilo

Till start