Lennys fotogalleri 2007.Björn


Björn


Björn


Björn


Björn


Björn


Järv


Björn


Björn


Drillsnäppa


Skräddareklinten


Skräddareklinten


Ormvråk


Dovhjort


Skäggdopping


Mindre strandpipare


Rävunge


Ren bland höstbjörkarna


Knipa


Fisktärna


Kanadagås


Rödbena


Rödbena


Rödbena