Mikael med årets Mjörngös 2004 tog på en PIKEHUNTER165.Gädda 12,300 gram.


 Skeddraget PIKEHUNTER är ett laserskuret skeddrag som är specielt framtaget för trollingfiske efter gädda och gös. Urgropningen på skeddraget är special knackad med kulhammare för att få den perfekta gången på skeddraget. Pikehunter skall trollingfiskas i sakta mak c:a 1,0-1,5 knop. Fångster på PIKEHUNTER skeddragen: Gädda 15,23 kg, öring 10,43 kg, gös 7480 gram och abborre 1080 gram.

Öring på 10,430 gram tagen på Pikeskeddrag.


Abborre på 1080 g. tagen på Pikeskeddrag.