Spigg-wobblerns speciella design är ingen slump!
SPIGG är en wobbler som inte ber om ursäkta för sig, livlig och slängigt oregelbunden gång, mycket rassel och den speciella breda bakkroppen som ger en konturskiftning nästan som ett skeddrag.
En extra fuktion med rasselkullorna är att de har full rörelsefrihet i sidled, inuti den breda wobblerkroppen. Det gör att SPIGGEN till och från får lite slagsida och skevar iväg för att sedan gå tillbaka i sin lunk. De här oregelbundenheterna i gången verkar vara svåra att motstå för rovfiskarna.

BIG SPIGG finns i 140/60 gram flytande och 77 gram sjunkande.
Liten SPIGG cirka75/10 gram.Gös 6800 gram på SPIGG wobblern.Till start