NYHET 2009! MIDI SPIGG!


SPIGG är en wobbler som inte ber om ursäkta för sig, livlig och slängigt oregelbunden gång, mycket rassel och den speciella breda bakkroppen som ger en konturskiftning nästan som ett skeddrag.
En extra fuktion med rasselkullorna är att de har full rörelsefrihet i sidled, inuti den breda wobblerkroppen. Det gör att SPIGGEN till och från får lite slagsida och skevar iväg för att sedan gå tillbaka i sin lunk. De här oregelbundenheterna i gången verkar vara svåra att motstå för rovfiskarna.

MIDI SPIGG 100mm/24 gram.

Till start