Gädda tagen i Göta Älv

Trolling

Trolling är ett uttryck för släpfiske från båt med sportfiskeredskap. Trollingfisket har via fritidsbåtar samt morderna sportfiskeutrustning förnyat och vidgat sportfisket. Trollingfiska kan man göra i alla båtsportfiskevatten, stora som små. Såväl den lilla båten som familjebåten kan man med kompletterande utrustning förvandla till en effektiv trollingbåt. Trollingfiska kan man göra med traditionell spinnfiskeutrustning. Allfler satsar dock på för trollingfisket särskilt tillverkade redskap: spö, rulle, lina och beten m. m. Trolla kan man göra efter våra mest populära sportfiskar tex: gädda, abborre, gös, lax, och öring. Trollingfiske med ekolod och sjökarta är den metod som snabbast ger resultat på okända vatten.Planerbordsfiske.

Planerbordsfiske

Med planerbords fiske får man betydligt mera bredd i fiskearealen. Planerborden fästs vid tåglinan och därefter fäster man vid tåglinan ett fritt antal rörliga linutlösare som fästes på linan till fiskespöt. Planermasten fäster man på däcket så att tåglinan håller sig tillräckligt långt från vattnet. Planerborden kan man låta simma på den sidan av båten man önskar. Man kan ha en på varje sida om man så önskar.
Planerbordsfiske med två planerbord


Egen tillverkad planerborder
Tre olika linutlösare

Djupriggsfiske.

Djupriggsfiske

För att komma ned till 8-15 meter behöver man med en djupparavan. För att komma ned till 15-40 meter behöver man med en djuprigg. Djuprigg är en separat utrustning som gör det möjligt att presentera lövtunna beten på 15-40 meter djup.Till start